Ortonet.dk

Velkommen til Ortonet.dk

På siden her kan du som borger eller patient kan finde information om samtlige speciallægeklinikker i Danmark inden for specialet ortopædisk kirurgi (adresser, telefonnumre og webadresser).  Siden er under udarbejdelse – og vil udvikle sig over de kommende måneder.

Ortonet.dk er den officielle hjemmeside for DOO (Danske Ortopæders Organisation) der er  de praktiserende speciallægers faglige selskab under Dansk Ortopædisk Selskab.

Ortopædisk kirurgi er et speciale, der varetager forebyggelse, diagnostik og behandling af lidelser i bevægeapparatet af såvel traumatisk, som ikke traumatisk oprindelse ved hvilke træning, operative indgreb eller bandagering er et væsentligt led. Faget er centralt placeret i behandlingen af medfødte, traumatologiske, udviklingsbetingede, degenerative og infektiøse  lidelser i bevægeapparatet

Udviklingen i sundhedsvæsenet går i retning af, at flere og flere undersøgelser og behandlinger foregår ambulant. Det har klare fordele for patienter og behandlere – og det er også omkostningseffektivt, således at vi kan opretholde et højt kvalitetsniveau og har mulighed for at tage nye behandlinger i brug. Her er speciallægeklinikkerne et godt og effektivt tilbud i samarbejde med sygehusvæsenet.